Cloud

Pedagogika Montessori

Podstawy

Pedagogika Montessori opiera się na założeniach, które opracowała Maria Montessori. Ta włoska lekarka, obserwując dzieci, opracowała metodę przeznaczoną dla każdego, do rozwoju wszystkich ludzi i wychowania dla pokoju. Głównym celem podejścia montessoriańskiego jest osiągnięcie przez dziecko samodzielności, zdobycie umiejętności przystosowawczych i zaspokojenie chęci uczenia się. W konsekwencji następuje rozwój indywidualny i społeczny dziecka.

Indywidualność. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie i każde potrzebuje innego czasu, aby opanować daną umiejętność czy przyswoić wiedzę. Z tego względu każde dziecko ma przygotowany własny plan rozwoju, dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Szanujemy możliwości dziecka i pozwalamy rozwijać się w swoim tempie. 

Pewność siebie. Największą wartością metody jest rozwijanie pewności siebie i poczucia własnej wartości. Dzieci osiągają je poprzez przebywanie w otoczeniu dopracowanym z wielką starannością i  wyjątkowy program, które to pozwalają na budowę kompetencji. Ale przede wszystkim dzięki podejściu do dziecka z wielkim szacunkiem i łagodnością. Dziecko ma zgodę na popełnianie błędów i odkrywanie świata zgodnie ze swoimi potrzebami i indywidualnymi możliwościami.

Samodzielność. Celem wychowania jest osiągnięcie przez dziecko samodzielności, czy inaczej mówiąc niezależności.  Wspieramy dziecko w tym rozwoju, aby jak najszybciej mogło osiągnąć swój potencjał. Każdego dnia dzieci rozwijają swoje możliwości przez ćwiczenia życia codziennego, nie „na niby”, ale prawdziwie wykonując różne czynności, co sprawia im wiele radości. 

Program Montessori

Rola Nauczyciela

Nauczyciel jest łącznikiem i tłumaczem skomplikowanego świata. Odpowiada na potrzeby dziecka, dając mu lekcje, gdy jest ono gotowe rozwinąć w sobie daną umiejętność. Pozwala dziecku dokonywać wyborów i powtarzać pracę w celu doskonalenia umiejętności oraz rozwijania koncentracji uwagi. Pracę nauczycieli wspomagają specjaliści – logopeda, filolog języka angielskiego, nauczyciel muzyki, terapeuta.