Cloud

FAQs

Oto odpowiedzi na Twoje pytania

Często Zadawane Pytania (FAQs)

Jak często dzieci wychodzą na spacery?

Staramy się wychodzić codziennie oprócz dni bardzo mroźnych, wietrznych, ulewy lub wysokiego wskaźnika zanieczyszczenia powietrza. Przebywanie na świeżym powietrzu jest dla nas niezwykle ważnym elementem w rozwoju dzieci.

Czy dzieci mogą się zdrzemnąć po obiedzie lub po prostu czy jest leżakowanie? A jeżeli jest, to czy obowiązkowe?

Dzieci, które mają potrzebę snu, mogą po obiedzie odpocząć, nie są jednak zobligowane do tego wszystkie dzieci. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie i ma swoje wymagania rozwojowe, do których staramy się dostosować. W czasie poobiednim jest miejsce na wyciszenie i relaks dla każdego dziecka, nie koniecznie w formie leżakowania.

Jak przebiega adaptacja?

Początkowo dziecko odwiedza przedszkole wraz z rodzicem w ustalonych godzinach popołudniowych lub wczesnorannych. W kolejnych dniach uczestniczy przez godzinę lub dwie samodzielnie w zajęciach, a następnie czas pobytu przedłuża się, aż dziecko będzie gotowe do uczestnictwa w zajęciach.

Czy w przedszkolu realizowana jest podstawa programowa?

Tak, realizujemy podstawę programową, zachowując przy tym wszystkie założenia i treści pedagogiki montessoriańskiej, które wyprzedzają podstawowe standardy co najmniej o rok.

Czy w przedszkolu praktykuje się indywidualne podejście do dziecka?

Tak, indywidualne podejście do dziecka jest dla nas na pierwszym miejscu. Szanujemy to, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie, ma swoje własne upodobania i potrzebuje innego czasu, aby opanować daną umiejętność. Profesjonalnie przygotowane otoczenie, pomoce rozwojowe oraz mieszane wiekowo grupy, są tym fenomenem, który w Metodzie Montessori daje możliwość indywidualnego wspierania rozwoju każdego dziecka.

Czy akceptujemy diety?

Tak, akceptujemy diety, ale po konsultacji z naszym dietetykiem, który decyduje o możliwości jej zrealizowania. W bardziej skrajnych sytuacjach istniej opcja samodzielnego żywienia dzieci.

Dlaczego w jednej grupie są dzieci w różnym wieku?

Zróżnicowanie wiekowo grupy sprzyjają rozwojowi zasad społecznych oraz zindywidualizowanej pracy nauczyciela. Tworzenie takich grup jest zgodne z naturą, gdzie spotyka się dzieci w różnym wieku np. rodzina. Nie ma porównań jak w grupie rówieśniczej i niezdrowej rywalizacji. Młodsze dzieci, otoczone opieką starszych kolegów, uczą się od nich, a starsze dzieci ćwiczą swoją wrażliwość i troskę o innych.

Czy dzieci po przedszkolu Montessori zaadaptują się w „normalnej szkole”?

Profil absolwenta Przedszkola Montessori, to przede wszystkim, dziecko otwarte na nowości, pewne siebie, elastyczne, pracujące samodzielnie i samodzielnie rozwiązujące problemy, a także doskonale współpracujące w grupie. Odpowiedź tutaj narzuca się sama. Takie cechy dziecka pozwolą mu odnaleźć się w każdym nowym otoczeniu, zdobyta wiedza, zwykle podstawowe kompetencje ucznia, jak czytanie, pisanie pozwolą czuć się pewnie i spokojnie w nowej rzeczywistości.

Czy nauczyciele pomagają najmłodszym dzieciom przy czynnościach samoobsługowych?

Nauczyciele zachęcają dziecko do samodzielności, ale zawsze służą pomocą, jeśli jest potrzebna. Nauczyciel montessoriański jest obserwatorem i – w razie potrzeby doradcą. W przeciwieństwie do tradycyjnej pedagogiki nauczyciel montessoriański nie pełni roli pierwszoplanowej. Pomaga, – gdy dziecko wyrazi taką potrzebę, nie wyręcza, nie narzuca się. W razie błędu – nie ocenia, nie krytykuje – robi to jeszcze raz. Wspólnie z dziećmi ustala zasady pracy w grupie i przypomina o ich przestrzeganiu. Nauczyciel nieustannie obserwuje, by dawać każdemu dziecku materiał odpowiedni na jego poziomie rozwoju, który jest dla dziecka odpowiednim wyzwaniem, nie za dużym i nie za małym.

Jaki jest stosunek przedszkola do religii?

Przedszkole obchodzi Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy wg obrządku Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Promujemy wartości chrześcijańskie. Jednocześnie uczymy dzieci szacunku do osób o innych wyznaniach religijnych.